item3
item1

Eivind Nedremyr kan gjera det meste innan graving og massetransport.
Med vår smidige graver kjem me fram sjølv på tronge plassar, samstundes som me har storleiken som er naudsynt til litt større oppdrag.

Når det gjeld massetransport er vår traktor med henger så effektiv at
den er konkurransedyktig med lastebil.

I tillegg til å vera hovedentrepenør, samarbeidar Eivind Nedremyr
med andre dyktige selskap. Dette betyr at våre tenester har eit særs
stort spenn.

item1a
item2a
ARBEIDSOMRÅDER KONTAKT