item3
item1
ARBEIDSOMRÅDER
item1a

Eivind Nedremyr kan hjelpe deg med mellom anna:

- Utgraving av tomter (hus, garasje, tilbygg og liknande)
- Grøftegraving (kabel, vatn, avløp og liknande)
- Drenering (rundt hus, langs veger, jorder)
- Planering (rundt hus, p-plasser)
- Oppussing (av tomter, plen)
- Veg (innkjørsel, skogsbilveg)
- Graving av sanitæranlegg
- Opparbeideing av grøntareal (plen)
- Transport (stein og jord)
- Grusing (grusing av veg)
- Levering av masser (pukk, grus, singel, jord, stein)

Dette er nokre eksempel på jobbar me utfører.
Ta kontakt, så blir me einige om ei løysing som passar deg.

item2a
KONTAKT